O NAS

Avant-Garde Clinique
post Karola poniedz 4.03.24

  mgr kosmetolog, linergistka Karolina Krępa 

 

Właścicielka Avant-Garde Clinique. Kosmetolog z ponad 15-letnim doświadczeniem. 

Posiada tytuł magistra z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku: Zdrowie Publiczne.

W swoim fachu szkoliła się nie tylko w kraju, ale również za granicą: 3 lata pracowała w gabinetach Spa i urody na luksusowych statkach prowadzących rejsy u wybrzeży Australii i Oceanii.

Zawsze marzyła o założeniu własnej kliniki medycyny estetycznej i kosmetologii w Polsce. Klinika Avant-Garde stała się więc jej największym życiowym spełnieniem. Niesamowicie dba o każdy szczegół, podchodzi do swojej pracy z  pasją, co w mgnieniu oka dostrzegają jej klienci.

Wielu z nich korzysta z jej usług już od początku jej kariery zawodowej. W Avant-Garde Clinique działa wraz ze swoją siostrą, tworząc miejsce idealne dla każdego, kto chciałby poczuć się piękniej i młodziej pod okiem utalentowanych specjalistów, którzy dostosowują zabiegi do potrzeb pacjentów.

 

ponieważ, tak, z powodu tego, że

post Kaśka

 manager Katarzyna Kuduk

 

Manager Avant-Garde Clinique, siostra Karoliny.

Posiada tytuł magistra z anglistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz licencjata z iberystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poliglotka: posługuje się 7 językami.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w korporacjacji. Aktualnie pilotuje wycieczki górskie po Azji (Himalaje, Góry Niebiańskie) i Afryce (Kilimandżaro) oraz działa w mediach społecznościowych wraz z mężem jako blogerka (www.kuukandtravel.com). W Avant-Garde Clinique zajmuje się social media, reklamą, zarządzaniem oraz marketingiem

 

ponieważ, tak, z powodu tego, że

dr Sylwia grafika

lekarz Sylwia Skocelas 

 

Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Głównym obszarem jej zainteresowań jest profilaktyka przeciwstarzeniowa. Sylwia skupia się na podkreślaniu naturalnego piękna i doborze najodpowiedniejszej terapii do pacjenta z uwzględnieniem potrzeb drugiej strony.

W codziennej praktyce wykonuje zabiegi z zastosowaniem toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego, osocza, jak i również zabiegi rewitalizujące. 

Prywatnie jest fanką włoskiej kultury i języka oraz miłośniczką podróży.

 

 kosmetolog Katarzyna Komisarczyk

Certyfikowana stylistka brwi i rzęs z precyzyjną ręką.
Wykształcenie kosmetologiczne

zdobyła w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego.  

Kasia wykonuje zabiegi endermologii, depilacji woskiem, laminacji brwi i rzęs, hennę pudrową rzęs oraz zabiegi pielęgnacyjne. Uwielbia się rozwijać i wciąż udoskonala swoje umiejętności: wkrótce do swojej oferty włączy również masaż Kobido.


Prywatnie lubi gotować i chodzić po górach.

 

 

 

NASZE PRACE

REGULAMIN SALONU:

Szanowni Klienci!

W trosce i bezpieczeństwo o Wasze zdrowie, jak również o zdrowie naszych pracowników, a także w

celu stałego podwyższania jakości naszych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem

świadczenia usług w naszej klinice przed przystąpieniem do korzystania z nich.

Korzystanie z usług z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej salonu Avant-Garde Clinique jest

równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań

zdrowotnych do ich wykonania, oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego

warunki.

1.Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług salonu kosmetycznego Avant-

Garde Karolina Krępa (zwanego dalej Avant-Garde Clinique).

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o usługach lub zabiegach, rozumie się przez to wszystkie

usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników i współpracowników Avant-Garde Clinique

na rzecz klientów w jego siedzibie przy ul. Konecznego 8/4u w Krakowie.

 1. Klientem salonu może być każda osoba pełnoletnia, jak również osoba niepełnoletnia za

zgodą opiekuna prawnego.

2.Godziny otwarcia

 1. Salon Avant-Garde Clinique jest czynny od pon-pt w godzinach 10-20 oraz w soboty od godz.

10-15. We wszystkie niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy salon jest nieczynny.

Jeżeli salon ma być nieczynny w jakikolwiek inny dzień, informacja pojawia się w mediach

społecznościowych dzień wcześniej.

3.Umawianie wizyt

 1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez social media, telefonicznie,

mailowo, bądź w siedzibie firmy przy ul. Konecznego 8/4u w Krakowie w godzinach otwarcia

Avant –Garde Clinique.2. Podczas umawiania wizyty klient wyraża zgodę na przypomnienie o wizycie na 24h przed

zabiegiem w formie smsa lub telefonicznej.

 1. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia klienta o co

najmniej 15 min Avant-Garde Clinique zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

 1. Jeżeli wykonanie usługi opóźni się z winy Avant-Garde Clinique zabieg nie zostanie skrócony.

 2. W przypadku braku odwołania wizyty z pakietu przez klienta jest ona automatycznie

wykreślona z pakietu.

4. Kwalifikacja do zabiegu

 1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do zabiegu pracownik

przeprowadza wywiad na podstawie wypełnionej karty konsultacyjnej, który ma na celu

ustalić, czy istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

 1. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem

faktycznym.

 1. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe oraz działania niepożądane

stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia

przez klienta.

 1. Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zabiegu, jeśli kosmetolog lub lekarz

przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.

5. Vouchery prezentowe i pakiety

 1. Avant-Garde Clinique prowadzi sprzedaż voucherów i pakietów zabiegowych, jak również

pojedynczych zabiegów, z możliwością ich wykonania w późniejszym terminie.

 1. Klient ma 1 rok na wykorzystanie pakietu i zabiegu od momentu jego zakupu. Pakiety i

zabiegi nie podlegają wymianie na gotówkę.

 1. Vouchery zabiegowe są kuponami kwotowymi, które można wykorzystać tylko na zabiegi i

nie podlegają wymianie na gotówkę.

 1. Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od momentu ich zakupienia.

 2. 6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące realizacji usługi mogą być składane pod rygorem nieważności

wyłącznie w formie mailowej na adres recepcja@avant-gardeclinique.pl lub listem

poleconym na adres Gabinetu najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia

zabiegu.

 1. W reklamacji należy zawrzeć swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy,

rodzaj oraz data i godzina zabiegu, opis problemu, ewentualnie załączyć zdjęcie. 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od daty wpłynięcia

reklamacji.

 1. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie mailowej.

 2. 7. Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez

pracowników salonu.

 1. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem

odpowiedzialności Avant-Garde Clinique za przeprowadzony zabieg.

 1. Avant-Garde Clinique nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w

gabinecie oraz na terenie obiektu.

 1. Avant-Garde Clinique zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia dziecka do gabinetu w

trakcie zabiegu.

 1. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność

ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za

świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia salonu kosmetycznego.

 1. Avant-Garde Clinique nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione

poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

 1. W Avant-Garde Clinique obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów

alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

 1. W Avant-Garde Clinique podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o

zachowanie ciszy.

 1. Avant-Garde Clinique zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz w cenniku

wykonywanych usług. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie salonu będą zawsze

rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie

strony, tj. klientów i salonu Avant-Garde Clinigue.

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego.